TÖRZSKÖNYVEZÉSI , TENYÉSZSZEMLE /B TÖRZSKÖNYV SZEMLE  SZABÁLYZATA

Praembulum

A WCHSA és az MKSZ emblémáját /logoját  csak azon a törzskönyvön származási lapon lehet feltüntetni amit az   MKSZ elismer.

Az MKSZ keretén belül megállapodás alapján  az Országos Terrier Klub (OTK ) vezeti a WCHSA emblémával /logoval ellátott és MKSZ által elismert ebtörzskönyvet, fajtánként . A  WCHSA és az MKSZ által elismert ebtörzskönyv vezetése  során minden bejegyzett kinológiai szervezet által elismert ebtörzskönyvet elfogad amelyik alapszabálya tartalmazza az ebtörzskönyvezést, mint tevékenységet .

Az MKSZ teljes mértékben elismeri az OTK által eddig -mintegy 30 éve – fajtákra lebontva vezetett törzskönyvi nyilvántartását. Az OTK minden fajta törzskönyvét  vezeti, kivéve azon fajtákét amire Magyarországon jogszabály alapján csak elismert tenyésztő szervezet vezethet törzskönyvet.

Az OTK az általa vezetett törzskönyvezési adatokról ,  csak az adatvédelmi szabályok betartásával szolgáltathat adatokat . Lásd: http://otkweb1.extra.hu/index.php/otk-bemutatkozas/szabalyzat/adatkezelesi-tevekenysegek-nyilvantartasa.html

 

Az OTK az MKSZ közgyűlése által meghatározott WCHSA embléma (logo)használati díjat fizet törzskönyvenként az MKSZ-nek .

A törzskönyvezésből eredő bevételek az OTK-t illetik, és az OTK-t terhelik a törzskönyvezéssel járó kiadások is. Különösen, iroda fenntartásával járó költségek, a törzskönyvezéshez szükséges elektronikus eszközök, kezelése, karbantartása , pótlása , az online törzskönyvezési rendszer fenntartása ,  karbantartása , törzskönyv papírok, lamináló fólia vétele , postázása , az ezzel járó munka elvégzésének biztosítása stb .

Az OTK megszűnése esetén az utolsó közgyűlése dönt,arról, hogy a törzskönyvezés adatbázisa , mely szervezethez kerülhet további kezelés céljából. Amennyiben az OTK jogutóddal szűnik meg akkor a jogutódhoz kerül, ha jogutód nélkül  szűnik meg  és a megszűnésekor a Magyar Kutyások Szövetsége létezik és működik, akkor elsődlegesen a szövetséghez kerül és további sorsáról az MKSZ dönt. Ha  az egyesület nem közgyűlési határozattal szűnik meg jogutód nélkül ,  akkor-ha az MKSZ szövetség létezik és működik akkor  a törzskönyvi adatbázis a Magyar Kutyások Szövetségéhez kerül, ha nem akkor bármely tagszervezetéhez. Végső esetben a WCHSA-hoz, illetve annak tagszervezetéhez kerülhet az adatbázis.

Az MKSZ tagszervezetei kötelesek feltüntetni a WCHSA , az MKSZ és a saját logojukat a tenyésszemle irataikon tagságuk fennállása alatt.

Az OTK a hozzá érkező más szervezet  által végzett tenyészszemle eredményeket az érintett szervezetnek ellenőrzésre megküldheti.

Az OTK minden MKSZ tagszervezetben tag magánszemély részére azonos törzskönyvezési díjért állítja ki az ebtörzskönyvet.

Az WCHSA , így tagszervezete az MKSZ minden bejegyzett kinológiai szervezet által elismert ebtörzskönyvet elfogad amelyik alapszabálya tartalmazza az ebtörzskönyvezést, mint tevékenységet.

Az OTK az  utódok törzskönyvezése  során elfogadja a WCHSA és tagszervezetei, illetve az MKSZ és tagszervezetei , által végzett tenyészszemléket /B.törzskönyv bírálatokat , más teljesítményvizsgálatokat, szűréseket, melyek igazolják, hogy a törzskönyvezendő utód szüleit , illetve a B. törzskönyvezendő egyedet az eljáró szervezet erre feljogosított bírója vizsgálta , a fajtajellegnek megfelelőnek és jó  egészségi állapotúnak minősítette és a bírálat megfelel a jelen szabályzat követelményeinek. 

A nem a WCHSA , illetve az MKSZ keretében működő  kinológiai szervezet tenyészszemléjét, teljesítményvizsgálatát az MKSZ   akkor fogadja el, ha a szervezet tenyésztési elvei azonosak  az MKSZ által elismert jelen szabályzatba foglalt tenyésztési elvekkel.

A WCHSA és  MKSZ  által elismert OTK által vezetett ebtörzskönyv magánokirat , melyet az egyesület a tenyésztő, illetve ismeretlen származású egyedek „B” törzskönyvezése esetén a kutya igazolt tulajdonosa által benyújtott adatok alapján állít ki.

Az adatok valódiságáért a benyújtó vállalja, a büntető, polgári , és fegyelmi felelősséget.

Vita esetén a törzskönyvezést kérő köteles igazolni, hogy az alom megfelel a fenti követelményeknek.

Az MKSZ    minden ebfajtát elismer , melyet a világ bármely országában működő legitim és ellenőrizhető civil szervezet ebfajtaként elismert. 

A tagszervezetek  új fajták elismerése során annak fajtastandardját felterjesztik az MKSZ felé a WCHSA-nak felterjesztés és elismertetés céljából.

 

I. fejezet.

 

I. A TÖRZSKÖNYVEZÉS FAJTÁI

1. Normál törzskönyvezés.

a)A törzskönyvezni kért utód szüleinek törzskönyve minimum három generációra zárt.

b) A szülők a jelen szabályzat által elfogadható tenyészszemlén ,teljesítményvizsgálaton  szűrésen részt vettek és ott minimum tenyészthető minősítést ,  illetve egészségügyi alkalmasságot igazoló eredményt kaptak.

c) A szülők szűréseik alapján egymással párosíthatóak voltak, azaz például „hordozó” egyed, csak „mentes „ egyeddel párosítható, stb.

d) Amennyiben nemcsak a szülők, hanem az alom kölykei is átestek a fajtájukra jellemző egészségügyi szűréseken és az utódok is mentesek, ezt az utódok törzskönyvén fel kell tüntetni. 

2. B törzskönyvezés

 

a) Az egyed származása ismeretlen , de szakbíró bírálata alapján egy elismert ebfajta standardjában leírt  fajtajellegnek megfelel.

Tenyésztésbe akkor kerülhet, ha a szakbíró véleménye alapján az egyed eléri a „tenyészthető „ minősítést , amennyiben a fajtánál a tenyésztéshez  fajtánál jellemző egészségügyi szűrés, illetve teljesítmény is szükséges elfogadható eredményt ér el.

b) Az alom B. törzskönyves szülőtől, vagy szülőktől  származik és megfelel az 1. pont b) c) pontjainak.

3. EXPORT törzskönyv :az  1.-2. pont szerint törzskönyvezett kutyák kérelemre EXPORT törzskönyvet kaphatnak , az MKSZ annak más szervezet általi  honosításáért felelősséget nem vállal.

4. HONOSÍTOTT TÖRZSKÖNYV:Más szervezet által törzskönyvezett kutyákat , ha azok az 1-2 pont feltételeinek megfelelnek az MKSZ feljogosított tagszervezete az OTK honosítja.(jelzése „H” )

5. Az MKSZ keretében nem törzskönyvezhető  és nem honosítható  un. magyar ebfajta  amíg ezt jogszabály tiltja.

KÜLÖNLEGES REGISZTRÁCIÓK:

1. Törzskönyvi előjegyzés :

 

a)A szülők, vagy az egyik szülő nem vett részt tenyészszemlén  és/vagy szűrésen , de az utód (ok) ígéretesnek tűnnek.

Ez esetben az utód, vagy az alom „törzskönyvi előjegyzést” kap , ami lecserélhető törzskönyvre,illetve B törzskönyvre  amint a szülő(k) a feltételeket teljesítik.

b) Amennyiben a szülő(k) nem vesznek részt utólag sem tenyészszemlén és szűréseken, akkor az utód  akkor kaphatja meg a törzskönyvet, illetve a B törzskönyvet ha ő maga részt vett a szűréseken , tenyészszemlén és megkapja az alkalmas minősítést.

c)ismeretlen származású egyed B. törzskönyv előjegyzést kaphat, míg el nem éri a B törzskönyvezéshez szükséges minimum 8 hónapos életkort.

2. HOBBY törzskönyvezés :hobby törzskönyvet kaphat a kutya, ha  a tenyésztő  így kéri.

Ez esetben az utód  törzskönyvi számában szerepel , hogy „hobby”, továbbá, hogy   tenyészszemlén nem vehet részt, kiállításon hobby osztályban indulhat , illetve, hogy milyen hiányosság okán kapott az utód hobby törzskönyvet. Utóbb a tenyésztő hozzájárulásával a hobby törzskönyv jelzés lekerülhet  a  törzskönyvről,  ha a hiányosság pótolható  kutya tenyészszemlén, szűréseken vesz  részt  és alkalmas minősítést kap.

Hobby törzskönyvet kapnak a feltételesen tenyésztésbe kerülő kutyák utódai .

Hobby B törzskönyvet kaphatnak tenyésztésre alkalmatlan , de fajtajellegnek megfelelő kutyák.

3. Új fajták kialakítása :

 

a) amennyiben szervezet olyan új fajtát ismer el, amelyik korábban más fajtához tartozott , de konfirmálás útján jött létre , akkor az eredeti törzskönyvön is fel kell tüntetni, hogy a kutya konfirmálva lett. (Pl. francia bulldogból mini boulé. )

 

b) új fajta törzskönyvezésének beindítása . Amennyiben Magyarországon még nem létező , vagy senki által nem törzskönyvezett, de más országban már elfogadott fajta B. törzskönyvezését kéri a tenyésztő , akkor a már létező-WCHSA által elfogadott- standard alapján kell szakbírónak elbírálni, hogy az egyed megfelel-e  az elfogadott standardnak. (Pl. bandog ) Amennyiben igen az egyed a fajtaként törzskönyvezhető.

A  kérelmezőnek legalább 4 azonos típusú egyedet kell bemutatnia.

c)új fajta létrehozása. Amennyiben még nem létező , vagy senki által nem törzskönyvezett fajta B. törzskönyvezését kéri a tenyésztő , akkor meghatározott fajtanéven meg kell alkotnia és az MKSZ által el kell ismertetnie a  standardot. Annak  alapján kell szakbírónak elbírálni, hogy az egyed megfelel-e  az elfogadott standardnak. Amennyiben igen az egyed a fajtaként törzskönyvezhető.

A  c pont esetén a kérelmezőnek legalább 10 azonos típusú egyedet kell bemutatnia.

 

4) Fajták típusok keverhetősége.

a) Mini Boulé és Francia Bulldog keresztezhető, végleges törzskönyv 1 éves korban konfirmálás után.

b ) Az olyan fajtáknál ahol több színváltozat fordul elő a színkeresztezés  ésszerűen megengedett.

Az utódok színét a származási lapon fel kell tüntetni , ha az bébi korban még nem állapítható meg akkor a törzskönyvön fel kell tüntetni, hogy végleges szín mely életkorban állapítható meg.

Lehetőleg valamennyi ismert  ős , de legalább a szülők színeit fel kell tüntetni a kutya törzskönyvén, főképp  hol a fajtában a „merle” szín megengedett.  

Az Uszkár esetében a színkeresztezés megengedett az egyszínű és a foltos, illetve phantom uszkárok között,  de ezen párosítások „egyszínű „ egyedei esetében fel kell tüntetni, hogy többszínűből származik. Pl. PARTI vagy FOLTOS uszkár közép EZÜST.

Az egyszínűeket ésszerűen lehet egymás közt párosítani.

Méret keresztezés ésszerűen megengedhető. Pl. 27 -28 cm toy méretű szuka 29 cm. törpe kannal.   

Lehetőleg valamennyi ismert  ős , de legalább a szülők színeit, méreteit  fel kell tüntetni a kutya törzskönyvén. „Merle”, „albínó”  szín az uszkárnál nem megengedett, még hobby -ként sem törzskönyvezhető, mert a fajta tenyésztői szerint ezek nem fajtatiszta uszkárok.  Uszkárból eredő, de az FCI által „Chien particolore a poil frise”néven számon tartott egyedek uszkárként konfirmálhatók.

A Yorkshire terrier és a Colorful Yorkshire terrier keresztezhető, színűknek megfelelően kell őket törzskönyvezni.

Amennyiben  az utódok kék- cser színűek , akkor „ colorful hordozóként” kerülnek törzskönyvezésre.

 

 

II. A TÖRZSKÖNYVEZÉS MENETE

 

NORMÁL TÖRZSKÖNYVEZÉS és már B TÖRZSKÖNYVEZETT Szülők utódai törzskönyvezése esetén.

1.

Az OTK  abban az esetben törzskönyvezheti  az almot, ha a tenyésztő  megküldi az alábbi dokumentumokat.

a) kitöltött és aláírt alombejelentő lap, ide értve a fedezőkan tulajdonosának igazolását is .

b) a mikrochip igazoló lap.

c)a szülők származási lapjai

d) szülők tenyészszemle eredményei esetlegesen kiállítási eredményei .

e) szülők szűrési eredményei, esetlegesen teljesítmény eredményei.

f) (esetlegesen  )az alom tagjainak szűrési eredményei

g) (esetlegesen ) Export törzskönyv kérelem esetén , vagy, ha a tenyésztő kéri, hogy a tulajdonos adatai   szerepeljenek a törzskönyvben a tulajdonos neve, címe, a tulajdonszerzés időpontja.

h) tagkönyv, ha nem az OTK tagról van szó.

2.

a)Az OTK , ha a szülők  tenyészszemléjét nem maga végezte, és felmerül a kétség a dokumentum eredetiségét illetően kötelezheti a benyújtót az eredetiség igazolására, illetve jogosult a tenyészszemlét végző szervezetet megkeresni ellenőrizni a dokumentum eredetiségét.

b) Amennyiben  a szülőket nem az OTK törzskönyvezte   és  felmerül a kétség a származási lap  eredetiségét illetően kötelezheti a benyújtót az eredetiség igazolására, illetve jogosult a törzskönyvezést  végző szervezetet megkeresni ellenőrizni a dokumentum eredetiségét, illetve ellenőrizni, hogy a törzskönyvező szervezet létezik-e a saját országa szabályai szerint  és jogosult-e törzskönyvezni.

c) Az OTK jogosult ellenőrizni, hogy  a benyújtott egészségügyi szűrések ,  eredetiek-e, illetve a chipszám igazolás valós-e.

3.

A törzskönyvezési eljárás akkor indul, ha a tenyésztő az adatokat hiánytalanul és olvasható verzióban megküldte és a törzskönyvezési díjat befizette a törzskönyvezést végző klubnak.

Amikor a törzskönyv összesítő elkészül, azt a klub a tenyésztőnek e-mailon megküldi és a  tenyésztőnek nyilatkoznia kell, hogy az adatok helyesek, elírás nincs.

Ezt követően a klub elkészíti az alom tagjainak egyéni származási lapját és megint elküldi ellenőrzésre a tenyésztőnek.

Amennyiben a tenyésztő visszaigazolja, hogy az adatok helyesek , a klub kinyomtatja a származási lapot aláírja, lepecsételi és, ha a tenyésztő kéri laminálja.

Postán, megküldi, vagy a tenyésztő megbeszélt időpontban érte jön.

Amennyiben a tenyésztő utólag, miután ellenőrizte és úgy nyilatkozott, hogy az adatok megfelelőek mégis hibát észlel a csere költségei őt terhelik.

A törzskönyvek elkészülésének maximális ideje 30 nap a hiánytalan adatok beküldésétől számítva. 

4.

Törzskönyv csere:

Amennyiben a kutya bejegyzett tulajdonosa kéri, az egyesület a törzskönyvről  másodlatot ad ki. Ennek oka elvesztés megrongálódás , vagy más ok lehet. Ekkortól az eredeti példány előkerülése után sem használható.

5.

Tulajdonjog átírás. A tenyésztő jogosult az alombejelentővel együtt az első tulajdonost bejelenteni díjmentesen. Közölnie kell a tulajdonos nevét, címét és a tulajdonszerzés időpontját.

 

Más esetben a tenyésztő, illetve a tulajdonos által adott teljes bizonyító erővel bíró okiratba foglalt átadási igazolással, vagy a felek közti szerződéssel kérhető az átíratás.

Amennyiben a tenyésztőnek „kikötései „ vannak, azt neki kell közölnie és igazolnia, hogy a vevő és eladó miben állapodott meg.

III.

B. törzskönyvezés.

Ismeretlen származású, de valamely fajta tulajdonságait szakbíró szerint kétségtelenül magán viselő kutya B. törzskönyvet kaphat.

Amennyiben a bírálatot végző szakbíró szerint a kutya magas szinten viseli a fajta tulajdonságait, valamint , ha követelmény megvannak a szűrései és teljesítményt is tud felmutatni  , akkor a kutya tenyésztésre is engedélyt kaphat.

A B törzskönyvezés menete.

A tulajdonos csatolja a B törzskönyvezési kérelemhez:

-a kutya oltási lapját, ami igazolja a kutya tulajdonjogát.

-a bírálati lapot

-a tagkönyvét amivel igazolja, hogy az MKSZ valamelyik tagszervezetében tag.

-a törzskönyvezési díj befizetésének az igazolását.

A B törzskönyv nem tartalmazza az ősöket, nem tartalmaz tenyésztőt és kennelnevet.

III.

A törzskönyv tartalma és formája.

A törzskönyv és a származási lap az alábbiakat tartalmazza:

A oldal:

Szöveges rész

A Magyar Kutyások Szövetsége (MKSZ) , mint a World Cynologic-Hunting -Sports Alliance (WCHSA) magyar tagja által elismert EBTÖRZSKÖNYV.

A vezetésére feljogosított tagegyesület: Országos Terrier Klub (OTK), székhely: H-1051 Budapest, Mérleg u. 7.

Ez az EXPORT törzskönyvön angolul szerepel .

A WCHSA- MKSZ-OTK által törzskönyvi nyilvántartásba vett kutyák és utódaik fajtajellegnek megfelelőségét, tenyészthetőségét Magyarországon csak az MKSZ és tagszervezetei jogosultak elbírálni, külföldön a WCHSA tagszervezetei, partnerei, illetve bármely olyan kinológiai szervezet, mely a törzskönyvet elismeri és honosítja .

Tulajdonosváltozás iránti kérelem benyújtása: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Országos Terrier Klub 1245 Bp. Pf.:1151

Rendezvényeink iránt érdeklődés: https://www.facebook.com/groups/576954906041765

A WCHSA logoja a származási lapon nagy méretben háttér sziluettként , az  MKSZ ,OTK logoja. A törzskönyv sarkán  piros, fehér, zöld háromszög.

Kennelnév, a kutya hívó neve, törzskönyvi jel MKSZ-OTK törzskönyvi szám .chipszám ,tenyésztő neve, címe a kutya fajtája , színe, ivara, születési ideje, szűrés eredménye, champion igazolás , teljesítmény, megjegyzés, 1., 2., 3. tulajdonos neve, címe, tulajdonszerzés ideje , tenyészszemle helye, ideje, dátuma eredménye, bíráló, dátum , aláírás, pecsét .

A dátum a mindenkori nyomtatási időpontot tartalmazza.

Export törzskönyv esetén export törzskönyv száma.

 

B.oldal

A szülők, nagyszülők, dédszülők ükszülők neve, tkv.száma ,színe , tenyészszemle, szűrés , kiállítási eredményei , esetlegesen más lényeges adatai pl. mérete. B. törzskönyv, amennyiben az ősök egy része három generációra visszamenőleg nem ismert.

Törzskönyv nem szelektálható, ha papír anyagon már nem tartható nyilván gondoskodni kell az elektronikus nyilvántartásról.

IV.

KENNELNÉV

Az MKSZ által elfogadott kennelneveken a teljes névazonosság   elkerülése érdekében  szerepel a W-HU toldalék. Pl. Mérlegközi W-Hu

A tenyésztő az OTK email címére megküld három nevet, amit a klub összevet az ismert nyilvántartásokkal és azt fogadja el, amely nem sérti a névhasonlóság  elvét.

Az elfogadást követően az OTK a kennelnevet az MKSZ-hez regisztrálás céljából felterjeszti.

Megengedett, hogy egy kennelnevet több személy is társtulajdonosként használjon. A társtulajdonosi viszony megszűnése esetén nyilatkozniuk kell, hogy melyikük használja tovább a kennelnevet.

A kennelnév használható a tenyésztő haláláig, illetve az örökös használhatja tovább. A használat megszűnhet lemondással is.

 

V.

TÖRZSKÖNYVEZÉS MEGTAGADÁSA

Amennyiben a tenyésztő az állatait nem az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi CXIX. törvény , továbbá a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26 ) kormányrendelet  ebtartásra, tenyésztésre  és forgalmazásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően és a tenyésztési szabályzatban leírtaknak megfelelően tartja a törzskönyvezés akkor is megtagadható, ha a szülőpár egyébként tenyésztésre alkalmas minősítéssel rendelkezik.

Hamis adat szándékos szolgáltatása a törzskönyvezésből való végleges kizárással jár.

 

MKSZ TENYÉSZSZEMLE /B TÖRZSKÖNYV SZEMLE  SZABÁLYZAT

A Magyar Kutyások Szövetsége valamennyi tagszervezete rendezhet tenyésztésre és törzskönyvezésre  feljogosító  tenyészszemlét /B törzskönyvezésre feljogosító bírálatot saját tagjai számára a jelen szabályzatban leírtak szerint

Feltétel, hogy azon a kutyák küllembírálatát a fajta bírálatára feljogosított küllembíró végezze.

Amelyik ebfajta tenyészthetőségéhez, bármely teljesítmény szükséges, azt bármely teljesítménybíró, vagy ezzel azonos értékű hozzáértő személy végezheti.

Amelyik ebfajta tenyészthetőségéhez egészségügyi szűrővizsgálat szükséges , azt bármely feljogosított állategészségügyi intézményben elvégeztetheti.

A tagegyesület jelen szabályzatban leírtaknál  kevesebb követelményt nem állíthat.

Azon fajtáknál, melyek nem szerepelnek a mellékletben a fajtagazda (kitenyésztő ) ország szabályai  irányadók.

MKSZ által elfogadott új fajta szabályait, az a tagszervezet dolgozza ki , amelyik a fajtát elismertetésre az MKSZ-hez felterjesztette.

TENYÉSZSZEMLE /B törzskönyv bírálat

A tagszervezet, csoportos, vagy egyéni tenyészszemlét szervezhet, a lényeg, hogy ott a fajta bírálatára feljogosított küllem, szükség esetén munkakutya bíró vegyen részt.

A kutyák chipjének leolvasása és a bírálati lapon történő rögzítése kötelező.

A bírálati lapon mindenképpen szerepelnie kell a tagszervezet nevének, címének , emblémájának , a bírálat idejének, helyének, a bírált kutya törzskönyvi azonosító adatainak , B. törzskönyvezés esetén az oltási könyv adatainak, a tulajdonos nevének, címének , az egészségügyi szűrés eredményének, nagyobb mennyiség esetén, annak, hogy  mellékelve és elfogadható , a bírálatnak /esetlegesen a teljesítmény bírálatnak , a bíró nevének olvashatóan is, vagy a bíró pecsétjének, és a bíró aláírásának.

Bírálati eredmények:

-Tenyésztésre javasolt, ha a bíró megítélése szerint ezt érdemli, de, ha szűrések kötelezőek azoknak meg kell lenni és a teljesítménynek.

-Tenyésztésre alkalmas  , ha a kutya külleme megfelelő és megvannak a szűrések , esetlegesen teljesítmény

-Tenyésztésre meghatározott partnerrel alkalmas, ha olyan szűrési eredményei vannak , ami szerint csak meghatározott partnerrel tenyészthető. Pl. Pra B, csak Pra A-val.

-Tenyésztésre a hiányok pótlása után alkalmas , ha még nincs meg pl szűrés, de a kutya küllemében rendben van.

-Tenyésztésre egy próba alomra alkalmas ,hibátlan kannal  utód ellenőrzéssel. Amennyiben vérvonala alapján indokolt, de a kutyának valamilyen egészséget nem károsító hibája van. (Pl. nem túl súlyos fogzáródási hiba )Hobby törzskönyvet kapnak a feltételesen tenyésztésbe kerülő kutyák utódai .

-Tenyésztésre alkalmatlan nagyon súlyos küllemi és/vagy egészségügyi hibák estén.

B. törzskönyv bírálat azonos a tenyészszemle bírálattal. B törzskönyvet a fajtajellegnek megfelelő kutya kaphat, de tenyészthető minősítést csak, ha a fenti követelményeknek megfelel.

Tenyészszemle anyagokat legalább 5 évig meg kell őrizni.

TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT

A tenyésztő az állattartás és  tenyésztés során köteles betartani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 évi CXIX. törvény , továbbá a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26 ) kormányrendelet  ebtartásra, tenyésztésre  és forgalmazásra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá jelen szabályzat rendelkezéseit, kiemelt figyelemmel arra, hogy a kedvtelésből tartott állat tartójának meg kell akadályozni azon állatok szaporodását, amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elő, melyek szenvedést okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve.

Kétely esetén a szervezet amelyikben a tenyésztő tag jogosult ellenőrizni , hogy az ebtartás megfelel-e a fenti jogszabályban leírtaknak.

Amennyiben a tenyésztő elzárkózik az ellenőrzéstől , illetve a feltételek nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek a törzskönyvezés a rendezésig megtagadható és a tenyésztőt a klubja jogosult a fegyelmi szabályzatának megfelelően felelősségre vonni.

Minimum követelmények:

A tenyésztő annyi kutyát tarthat , amennyit a jogszabály megenged és amennyit  a  jó gazda gondosságával el tud látni.

Jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet);

A tenyésztő tenyészszemlézett, tenyészthető szülőkkel tenyészthet, elvégeztetve minden szűrést, teljesítményvizsgálatot, ami az utódok jólléte érdekében szükséges.

A tenyésztő 24 hónap legfeljebb három almot hozhat le egy szukától.

Tenyésztő FELIR számmal, kell rendelkezzen.

Tenyésztő mindig gondos, részletes írásbeli szerződéssel, számlával adja el az utódokat.

A tenyésztő köteles gondoskodni a tenyésztésből  kiöregedett állatairól, akár holtig tartással, akár úgy, hogy ivartalanítva házikedvencnek gondos és ellenőrizhető gazdának továbbadja.,

FEDEZTETÉSI AJÁNLÁS

A tenyésztő és a kan kutya tulajdonosa , minden részletre kiterjedő szerződést kössön még a fedeztetést megelőzően.

Amennyiben nincs írásos megállapodás vita esetén úgy kell tekinteni, hogy a fedeztetés díja egy első választású kölyök, vagy annak átlagára.

A jogszabályok , valamint a szabályzat be nem tartása a törzskönyvezésből való kizárással járhat. .

Elfogadva …………………………..