TÖRZSKÖNYV SZOLGÁLTATÁSOK ÁRVÁLTOZÁSAI: 2019. január 01-től 

2016 SZEPTEMBER 23-tól ÚJRAINDUL AZ FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT EBFAJTÁK TÖRZSKÖNYVEZÉSE és
AZ FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁK-KIVÉVE MAGYAR FAJTÁK-GENETIKAI NYILVÁNTARTÁSA (KLUBTÖRZSKÖNYVEZÉS).

Az uszkár és a colorfull Yorkshire terrierek kivételével mennyiben az egyik szülő az FCI által el nem ismert színű, a másik elismert színű, az utódok közül amelyik el nem ismert színűnek születik el nem ismert fajtaként kerül törzskönyvezésre , amelyik elismert színűként az a KLUBTÖRZSKÖNYV szabályai szerint kap származási igazolást. Ugyanez a helyzet, ha két el nem ismert színű kutyának, el nem ismert színű utóda születik, vagy két elismert színűnek születik el nem ismert színű utóda.

Az uszkárok el nem ismertnek számítanak akkor is, ha egyszínűként születnek, a yorkshire terrierek pedig , ha colorfullként besorolhatók akképp törzskönyvezhetők, ha fekete-cser, fekete, vagy kék, cser színűek lesznek, akkor „hordozóként” kerülnek törzskönyvezésre.

I/1. Az OTK az FCI által el nem ismert ebfajták törzskönyvezését az alábbi feltételekkel végzi:

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak NEM tagoknak
6 500 Ft/kölyök 13 000 Ft/kölyök

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak NEM tagoknak
8 000 Ft/kölyök 16 000 Ft/kölyök

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig

OTK tagoknak NEM tagoknak
12 000 Ft/kölyök 20 000 Ft/kölyök

I/2. „B” törzskönyvezés

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

„B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE: „speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

„B” törzskönyv díja:

OTK tagoknak NEM tagoknak
6500 Ft/kutya 13.000 Ft/kutya

I/3. Egyéb szolgáltatások

  OTK tagoknak NEM tagoknak
Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel) 1 000 Ft/kölyök 2 000 Ft/kölyök
Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével) 6 500 Ft/kölyök 13 000 Ft/kölyök
Származási lap csere egyéb okból 6 500 Ft/kölyök 13 000 Ft/kölyök
Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása) 2 000 Ft/kutya 4 000 Ft/kutya
Kennelnév regisztrálás 1 000 Ft 2 000 Ft
Tenyésszemle 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya
„B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya
Laminálás 300 Ft 300 Ft

Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

I/4. tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével:)

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:
4000 Ft (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft. )

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:
12.000 Ft.

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett szolgáltatásra vonatkoznak.

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

I/5 A törzskönyvezés menete :

A tenyésztő benyújtja az alombejelentőt , a fedezési igazolást (innen letölthető : http://terrierklub.hu/ vagy http://otkweb1.extra.hu/index.php/otk-bemutatkozas/letolheto-nyomatvanyok-es-dokumentumok.html ) , a kutya szülei származási igazolásának fénymásolatát, a chipregisztráció lapot , az egészségügyi szűrések, tenyésszemle, kiállítási eredmények championátusok, és a befizetés igazolását .

Amennyiben még nincs kennelneve, akkor három kennelnevet, amiből a klub a sorrendben az elsőt fogja választani, kivéve, ha olyan, vagy összetéveszthető már létezik.

Az anyakutyát-ha nem az OTK törzskönyvezte- az egyesületben regisztrálni lehet azaz kaphat   honosítási számot.

Ezt vagy megküldi az Országos Terrier Klub 1245 Budapest, Pf.: 1151 címre, vagy a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Az apa és az anya tulajdonjogát igazolni kell annak aki az alombejelentőt és a fedeztetési lapot aláírja.

FIGYELEM: A törzskönyvezés során a bizalmi elv érvényesül, igyekszünk minden kutyát törzskönyvezni, ami megfelel a fajtajellegnek és egészséges. Arra már most felhívjuk a figyelmet, hogy aki hamis adatokkal kér törzskönyvezést és ez kiderül, kizárja magát a törzskönyvezésből.

A benyújtott dokumentumokról a tenyésztőnek egy összesítőt kell készítenie és minden mellékletet szignálnia, így elkerülhetők azok a viták, hogy a tenyésztő minden mellékletet megküldött-e.

Az egyesület a fizetési igazolástól számított 15 munkanapon belül elkészíti a származási lapokat és sima levélben megküldi a tenyésztő által megadott címre.

Amennyiben a tenyésztő személyesen kívánja átvenni a papírokat, megbeszélt időpontban teheti.

Amennyiben a tenyésztő eleve „export” származási lapot kér, küldenie kell a vevő nevét és címét is. Amennyiben az eladó már szeretné, ha az új tulajdonos nevét is feltüntessük a származási lapon, akkor egyben küldje meg azt is, annak pontos megjelölésével , hogy melyik kölyökre vonatkozik. (név, chipszám)

Amennyiben az „export „ származási lapot a tenyésztő utólag kéri, akkor az eredeti származási lapot vissza kell küldeni. Export származási lap kiadásának ára azonos az eredeti származási lap árával. Ugyanez a helyzet, bármely okból történő származási lap csere esetén. Amennyiben az egyesület követ el hibát-elírást- a törzskönyvezés során, akkor a csere természetesen díjmentes.

A későbbiek során -igény esetén- lesz lehetőség több generációs , vagy díszesebb kivitelű származási lapok készítésére is.


II. GENETIKAI NYILVÁNTARTÁS KLUBTÖRZSKÖNYV (FCI ÁLTAL ELISMERT EBFAJTÁKNAK)

A törvény hatályba lépését követően bármely civil szervezet jogosult magánokiratként törzskönyvet vezetni, származási lapot kiállítani a magyar kutyafajták kivételével.

Az Országos Terrier Klub alapszabálya engedi genetikai nyilvántartás vezetését, azaz FCI által nem elismert, de az MKSZ keretén belül minden tagszervezetnél elismert „KLUBTÖRZSKÖNYV„ vezetését.

Ezzel a származási igazolással a tulajdonos jogosult az MKSZ és az OTK rendezvényén, ha a kutya ivarában megtartott "EXTRA " osztályban indulni , más rendezvényeken „HOBBY” osztályba indulhat.

Természetesen az Országos Terrier Klub, nem kiselejtezett , rossz minőségű , vagy beteg szülők utódait akarja valamely „papírhoz” juttatni, nem a szaporítók áruját akarja értékesebbé tenni, hanem azoknak kíván törzskönyvezést biztosítani, akik úgy döntenek nem kívánják, hogy az általuk tenyésztett kutya bekerüljön az FCI körbe, de ugyanakkor garanciát akar nyújtani a vevőnek a kutya fajtatiszta származásával, kapcsolatban.

II/1 Ennélfogva a törzskönyvezés feltétele a szülők OTK tenyésszemlén való részvétele és azon szűrések megléte, amit a fajtát kitenyésztő ország megkövetel.

NÉGY GENERÁCIÓS SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS amennyiben a tulajdonos ennyi generációs leszármazást igazol.

Első határidő: az alom négy hónapos és 1 napos koráig

OTK tagoknak NEM tagoknak
3 000 Ft/kölyök 6 000 Ft/kölyök

Második határidő: Négy hónapos és 1 napos kortól, hat hónapos korig.

OTK tagoknak NEM tagoknak
4 000 Ft/kölyök 8 000 Ft/kölyök

Harmadik határidő: Hat hónapos kortól 12 hónapos korig

OTK tagoknak NEM tagoknak
6 000 Ft/kölyök 12 000 Ft/kölyök

Ezt követően akár teljes alom törzskönyvezésekor , akár az alom kimaradt , utólag mégis törzskönyvezni kívánt egyede vonatkozásában.

OTK tagoknak NEM tagoknak
10 000 Ft/kölyök 20 000 Ft/kölyök

II/2. „B” törzskönyvezés

A fajtajellegnek megfelelő törzskönyv nélküli egyedeket-amennyiben a tenyésztő nem kívánja számukra a származási lapot kiváltani - egy éves koruktól „B” törzskönyvezzük.

Talált kutya esetén a tulajdonosnak igazolnia kell, hogy mindent megtett a kutya jogos tulajdonosának felderítésére , az eredménytelen volt és a kutya tulajdonjogát a Ptk 5:54. § [Tulajdonszerzés találással] szabályai szerint megszerezte.

„B” TÖRZSKÖNYVEZÉS FELTÉTELE: „speciális” bírálaton való részvétel és „fajtajellegnek nagyon jól, vagy kiválóan megfelelt” minősítés. A „B” törzskönyvre bírálatot a tenyésszemléinken végezzük.

„B” törzskönyv díja:

Ivartalanított egyed esetén: 

OTK tagoknak NEM tagoknak
 1500  Ft/kutya 3 000 Ft/kutya

 Ivarában megtartott egyed esetén 

OTK tagoknak NEM tagoknak
3 000 Ft/kutya 6 000 Ft/kutya

 Ivarában megtartott kutya a fenti feltételek fennállása esetén "EXTRA" osztályba indulhat és a tenyészthetőségi feltételek fennállása esetén tenyészthető. 

 

II/3. Egyéb szolgáltatások

  OTK tagoknak NEM tagoknak
Tulajdonjog átírás: (matrica küldéssel) 1 000 Ft/kölyök 2 000 Ft/kölyök
Tulajdonjog átírás: (származási lap cserével) 2 000 Ft/kölyök 4 000 Ft/kölyök
Származási lap csere egyéb okból 2 000 Ft/kölyök 4 000 Ft/kölyök
Honosítás: (külföldön született kutya honosított regisztrálása) 1 000 Ft/kutya 2 000 Ft/kutya
Kennelnév regisztrálás 1 000 Ft 2 000 Ft
Tenyésszemle 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya
„B” törzskönyvezéshez szükséges speciális bírálat díja 4 000 Ft/kutya 8 000 Ft/kutya
Laminálás 300 Ft 300 Ft


Ajánlott levélben történő megküldés igény szerint, a mindenkori postai díj szerint, vagy utánvéttel.

II/4. tagdíj

Tagdíj: (törzskönyvezési szolgáltatás igénybe vételével:)

Magyarországi lakcímmel rendelkezőknek:
4000 Ft (Évgyőztes versenyen részvétel esetén 9000 Ft.)

Külföldi lakcímmel rendelkezőknek:
12.000 Ft.

A fenti díjak 15 munkanapon belül elvégzett szolgáltatásra vonatkoznak.

A ki 15 munkanapnál rövidebb időn belül kér ügyintézést, ha 3 napon belül(EXPRESSZ) kéri a származási lapokat , vagy egyéb szolgáltatást , ezt 100%-os felárral teheti, ha 5 munkanapon belül kéri akkor 50%-os felárat kell fizetnie a fenti kategóriák szerinti szolgáltatási díjakhoz képest. Ennek feltétele, hogy a kérelmező minden dokumentumot hibátlanul mellékeljen.

 

A törzskönyvezés menete: azonos az el nem ismert fajtáknál leírtakkal.

Az MKSZ-OTK által nyilvántartott kutyák törzskönyvi száma előtt az „MKSZ-OTK „ regisztációs jel fog szerepelni. Azt, hogy mely hazai, vagy külföldi szervezet fogadja el ezeket a származási lapokat, az érintett szervezet jogosult eldönteni.